Seuran seminaaritilaisuus 5.9. siirtyy

 Ida Vesterisen esitelmä "Opettaja ja opetussuunnitelma - tulkintoja yläkoulun historian opetussuunnitelmasta", joka oli tarkoitus pitää 5.9. klo 17.00 siirtyy. Tilaisuus pidetään tiistaina 24.10. klo 17.00. 

Paikkana Jyväskylän yliopiston kirjasto Lähde, tila B 116 Tietoniekka. Tilaisuus järjestetään yhteistyössä Jyväskylän historiallisen yhdistyksen kanssa. Tilaisuutta voi seurata myös etäyhteydellä osoitteessa https://jyufi.zoom.us/j/64827517777 (Passcode: 269880).

Vesterisen esitys pohjaa luokkahuonehavainnoinnille perustuneeseen tutkimukseen, jossa tarkasteltiin nykyisiä historian opetussuunnitelmia ja sitä, kuinka opettaja "kääntää" opetussuunnitelman kirjoitetusta tekstistä käytännön opetustyöksi. Esityksessään Vesterinen tarkastelee muun muassa opettajan omaksumien arvojen, uskomusten ja ympäröivän (koulutus)kulttuurin merkitystä tässä tulkintatyössä. Samalla hän kriittisesti pohtii itse opetussuunnitelmia ja niitä päämääriä, joita historianopetuksella on tai voisi olla.