Kasvatuksen historian ja filosofian kesäpäivät 16.-17.6.2022 Turussa

Kasvatuksen historian ja filosofian kesäpäivät Turussa 16.-17.6.2022

Kasvatuksen historian ja filosofian verkoston kesäpäivien tämänvuotisena teemana on Inhimillinen kasvu, eläimet ja luonto. Päiville toivotaan erityisesti esitelmiä näistä aiheista, mutta toivotamme tervetulleeksi kaikki ehdotukset, jotka tavalla tai toisella edustavat kasvatuksen historiallista tai filosofista tutkimusta. Tutkijat voivat esitellä aiheeseen liittyvää graduate-, post graduate- tai post doc –tutkimustaan (myös myöhemmän urapolun tutkijat). Toivotamme kesäpäiville tervetulleiksi kaikki kasvatuksen historian ja filosofian tutkijat ja gradun tekijät moninaisine näkökulmineen kuuntelemaan, keskustelemaan ja kohtaamaan. Kaikki aiheesta kiinnostuneet ovat tervetulleita kuuntelemaan ja keskustelemaan joko paikan päälle (maksuton ennakkoilmoittautuminen) tai etänä (ennakkoilmoittautumista ei tarvita).

Tarjottavat esitelmät voivat lähestyä kasvatushistoriaa ja -filosofiaa esimerkiksi seuraavista näkökulmista (20 min esitys ja 10 min keskustelua):

  • luonto ja eläimet kouluopetuksen historiassa
  • ekososialisaation kasvatustieteellinen tai filosofinen perusta
  • ympäristökasvatuksen historia
  • luonnon ja eläinten merkitys inhimillisessä kasvussa
  • ihmisluonnon ja/tai eläinluonnon teknologisen hallinnan historia
  • posthumanistinen kasvatusajattelu tienä parempaan luonto- ja eläinsuhteeseen
  • luonto ja luonnollisuus
  • eläimet ja erityiskasvatuksen/varhaiskasvatuksen/aikuiskasvatuksen historiassa
  • kuluttamisen rajat, luonto ja sosiaalinen hyvinvointi [muotoillaan]
  • Bildung, sivistys ja posthumanismi

 

Esitelmä- ja työryhmäehdotukset (enintään 1 sivu) lähetetään osoitteeseen elise.k.pihlajaniemi@utu.fi viimeistään 9.5. 2022. Myös tiedustelut voi lähettää samaan osoitteeseen. Esitelmät voivat olla suomeksi tai ruotsiksi. Konferenssista ei peritä maksua.

Kasvatuksen historian ja filosofian päivistä tarkemmin: https://sites.utu.fi/khfkesapaivat2022/