Julkaisut

Seuran keskeisiin tehtäviin kuuluu kasvatuksen ja koulutuksen historiaa koskeva julkaisutoiminta. Seura julkaisee Kasvatus & Aika -journaalia, Koulu ja menneisyys -vuosikirjaa ja verkossa julkaistavaa Kasvatuksen historian ENSYklopedia -sivustoa.

Kasvatus & Aika on vuonna 2007 aloittanut, neljä kertaa vuodessa ilmestyvä moni- ja poikkitieteinen historiallis-yhteiskunnallinen verkkojulkaisu, jossa julkaistaan tieteellisiä artikkeleita, katsauksia, kirja-arvioita ja uutisia. Artikkeleissa käytetään kahden vertaisarvioitsijan järjestelmää. Kasvatus & Ajan julkaisufoorumiluokitus on 1.

Koulu ja menneisyys -vuosikirja on ilmestynyt vuodesta 1935 lähtien. Vuosikirjan tehtävä on ollut tukea kasvatuksen ja koulutuksen historiaan liittyvää harrastusta ja edistää sen tutkimusta. Alkuvuosikymmeninä vuosikirja ilmestyi vain painettuna versiona, mutta tällä vuosikymmenellä se on julkaistu myös verkossa. Vuodesta 2016 lähtien vuosikirjassa on julkaistu myös vertaisarviointitunnuksella varustettuja tiedeartikkeleita. Vuosikirjan julkaisufoorumiluokitus on myös 1.

Kasvatuksen historian ENSYklopedia -sivusto on rakennettu seuran aiemman virtuaalisen oppimisympäristön perustoille. Sivusto tarjoaa julkaisualustan erilaisille kasvatuksen historian alaan liittyville teksteille ja muulle materiaalille. Sivustolla tullaan julkaisemaan laaja-alaisesti kirjoituksia kasvatuksen historian alalta: kyseeseen voivat tulla yhtä lailla tieteelliset tekstit kuin vapaamuotoisemmat esseet tai esimerkiksi koulumuistelut.

Kaikki kolme julkaisuamme ovat kaikille avoimia julkaisuforumeja. Tarkemmat ohjeet tekstien tarjoamiseen löydät kunkin julkaisun sivuilta.