Kasvatuksen historian ja filosofian kesäpäivät 2021

Vuodelta 2020 siirtynyt Kasvatuksen historian ja filosofian kesäpäivät järjestetään tänä kesänä 14.–15.6. virtuaalisesti. Järjestäjänä on Jyväskylän ylipiston historian ja etnologian laitos. Tervetuloa!

*** Esitelmä- ja työryhmäehdotusten jättöaikaa on jatkettu 15.5. saakka! ***

Kesäpäivien tämänvuotisena teemana on kasvatushistorian ja -filosofian monet lähestymistavat. Kasvatuksen historiallisessa ja filosofisessa tutkimuksessa on tehty viimeisten vuosikymmenten aikana uusia avauksia, jotka ovat monipuolistaneet ymmärrystämme kasvatuksesta ja koulutuksesta. Aihepiiriä on lähestytty niin tunteiden, ruumiillisuuden, tilallisuuden, sukupuolen, kielenkäytön kuin myös erilaisten marginaalien ja katvealueiden näkökulmasta. Näiden rinnalla myös perinteisemmät tutkimusalueet ovat pitäneet pintansa. Toivotamme kesäpäiville tervetulleiksi kaikki kasvatuksen historian ja filosofian tutkijat moninaisine näkökulmineen kuuntelemaan, keskustelemaan ja kohtaamaan. Tarjottavat esitelmät ja työryhmät voivat lähestyä kasvatushistoriaa ja -filosofiaa esimerkiksi seuraavista näkökulmista:

  • sukupuoli ja intersektionaalisuus
  • ääni ja tila
  • tunteet ja affektit
  • ruumiillisuus ja kehollisuus
  • marginaalit ja katvealueet
  • kielenkäyttö, puhe ja politiikka
  • instituutiot, kokemukset ja identiteetit
  • luonto ja luonnollisuus
  • eletty, muisteltu ja kerrottu kokemus

Esitelmä- ja työryhmäehdotukset (enintään 1 sivu) lähetetään osoitteeseen educationhistory@jyu.fi viimeistään 16.5.2021. Myös tiedustelut voi lähettää samaan osoitteeseen. Esitelmät voivat olla suomeksi, englanniksi tai ruotsiksi. Konferenssista ei peritä maksua.

CfP ja myöhemmin päivittyvä ohjelma löytyy osoitteesta: https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/hela/tutkimus/keskittymat/childhood-and-education/kasvatuksen-historian-ja-filosofian-kesapaivat-2021