Kasvatus & Aika 3/2020 nyt julkaistu

Kasvatus & Ajan uusi numero 14 (3) (2020) on ilmestynyt

Kasvatusta historian ja yhteiskunnan kontekstissa tarkastelevan tiedejulkaisun Kasvatus & Ajan vuoden kolmas numero on ilmestynyt.  Vapaasti verkossa luettavina löytyy nyt neljä vertaisarvioitua, ansiokasta tutkimusartikkelia. Artikkelien aiheet ovat napakan ajankohtaisia ja kiinnostavaa luettavaa kaikille, joita koulutuksen muutokset kiinnostavat. Aiheina ovat opiskelijavalintojen uudistukset ja uudistusten seuraukset, ensimmäisen vuoden opiskelijoiden kiinnittyminen osaksi yliopistoa, sateenkaarinuorten kokemukset liikuntatunneilta ja urheiluharrastuksista sekä tietotekniikan näkyminen opetussuunnitelmissa 1970-luvulta nykypäivään.

Kasvatus & Aika on kasvatuksen historiallis-yhteiskunnallinen julkaisu. Monitieteisenä, korkeatasoisena vapaan saatavuuden lehtenä se on vakiinnuttanut asemansa kasvatushistorian johtavana kotimaisena tiedejulkaisuna. Lehteä julkaisee Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seura. Kasvatus & Aika vastaanottaa ehdotuksia tutkimusartikkeleiksi, katsauksiksi, puheenvuoroiksi ja kirja-arvioiksi. Lähetä tekstisi lehden kotisivujen kautta. Ehdotukset teemanumeroksi voi lähettää suoraan päätoimittajille Kirsi-Maria Hytöselle (kirsi-m.hytonen (a) jyu.fi) ja Maija Lanakselle (maija.lanas (a) oulu.fi).

Tervetuloa lukemaan tuoreinta numeroa osoitteeseen https://journal.fi/kasvatusjaaika/ !

 

Kasvatus & Aika 14 (3)

Sisällys:

Pääkirjoitus

Kirsi-Maria Hytönen: Erilaisia muutoksia tutkimassa

Artikkelit

Ville Mankki & Pekka Räihä: Opettajakoulutuksen opiskelijavalintojen uudistamiseen jatkumo – Tausta-agendoja ja sivuvaikutuksia

Hanna Koivisto, Katri Komulainen & Hannu Räty: Kouluun vai palvelujen äärelle? – Kuinka fuksit positioivat itsensä yliopistoon

Päivi Berg & Marja Kokkonen: ”Et olis sekaryhmät, unisex-pukuhuone ja et opettajia olis jotenkin   perehdytettyasiaan” – Sateenkaarinuoret, koululiikunta ja liikuntaharrastukset

Janne Säntti: Joukkoviestinnästä digiaikaan – Tieto- ja viestintätekniikka suomalaisen perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteissa 1970–2014