Kasvatus & Aika teemanumero ilmestynyt

Ehdotus antroposeenista, ihmisen mukaan nimetystä uudesta geologisesta aikakaudesta, on laajentunut ympäristökriisin ympärillä käytäväksi, jopa kiivaaksi monitieteiseksi keskusteluksi. Tässä muhkeassa teemanumerossa ”ihmisen ajan” esiin nostamat kysymykset ja haasteet tarkentuvat suomalaisen kasvatuksen kenttään.

Teemanumero tarjoaa kuusi vertaisarvioitua artikkelia, käytännön toteutuksia kuvaavia lyhyempiä artikkeleita sekä essee- ja novellimuotoisia luovia kirjoituksia. Erilaisten aiheiden ja tyylien myötä lukijalle avautuu kirjo sekä kriittisiä että toiveikkaita näkökulmia. Niissä hahmotellaan eri tavoin sitä, miten kasvatus muuttuu, kun planeetan aika-asetukset muuttuvat.

Tervetuloa lukemaan! Uusin numero löytyy osoitteesta https://journal.fi/kasvatusjaaika/

Kasvatus & Aika on kasvatuksen historiallis-yhteiskunnallinen, monitieteinen vapaan saatavuuden lehti. Sitä julkaisee Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seura. Vuodesta 2007 asti ilmestynyt Kasvatus & Aika tunnetaan kasvatushistorian johtavana kotimaisena tiedejulkaisuna.

Otamme jatkuvasti vastaan lehden teemoihin liittyviä artikkeliehdotuksia sekä ehdotuksia teemanumeroiksi. Lähetä artikkeliehdotuksesi kotisivujen kautta (https://journal.fi/kasvatusjaaika) ja teemanumeroideasi suoraan päätoimittajille Henri Pettersson (henri.pettersson(at)oulu.fi) ja Hanna-Maija Huhtala (hanna-maija.huhtala(at)oulu.fi).

Muistathan seurata meitä myös somessa!
Facebook: Kasvatus & Aika
Twitter: @KasvatusJaAika