Kasvatus & Ajan 2017 parhaat artikkelit

Kasvatus & Ajan vuoden 2017 parhaat tutkimusartikkelit tuovat lasten ääntä kuuluviin

Kasvatuksen historiallis-yhteiskunnallinen tiedelehti Kasvatus & Aika palkitsi 23.4.2018 vuoden 2017 parhaat artikkelit. Palkinnon saivat kasvatustieteen tutkijat Tuure Tammi ja Riikka Hohti Oulun yliopistosta sekä sosiaalityön tutkijat Anna Nikupeteri ja Merja Laitinen (Lapin yliopisto). Palkittavat valitsi kasvatustieteen professori emerita Elina Lahelma. ”Valitsemani artikkelit pohjautuvat tärkeisiin, perusteellisiin tutkimuksiin. Ne ovat metodologisesti ja teoreettisesti vahvoja ja hyvin kirjoitettuja. Lisäksi ne ovat kumpikin omalla tavallaan varsin ajankohtaisia”, Lahelma toteaa.

Tuure Tammen ja Riikka Hohdin artikkeli Lasten osallistuminen ja posthumanistinen ontologia: urittuvaa ja emergenttiä kartoittamassa (Kasvatus & Aika 1/2017) lähestyy lasten osallistumisen käsitettä tulkitsemalla aineistoja posthumanistisesta ja uusmateriaalisesta lähtökohdasta. Artikkelissa nostetaan esiin tapa ymmärtää lapsuus ja tapa ymmärtää osallistuminen. ”Nämä molemmat ovat kasvatustieteissä keskeisiä käsitteitä, joilla on myös valtavaa merkitystä sille, miten opettajat työnsä näkevät ja tekevät”, perustelee Lahelma ja jatkaa: ” Artikkeli on esimerkki siitä, että posthumanistinen analyysi ei ole vain käsittämätöntä teoretisointia, vaan sen avulla, erilaisten aineistojen kanssa ihmetellen, voidaan haastaa totuttuja tulkintoja.”

Anna Nikupeterin ja Merja Laitisen artikkeli Lasten sensitiivisten kokemusten tutkimisen metodologiset valinnat – Esimerkkinä vanhempien eron jälkeisen vainon tutkimusprosessi (Kasvatus & Aika 1/2017) on metodologisesti pohtiva ja monitieteinen. Sen tavoite on pohtia tutkimuksellisen tiedon tuottamisen keinoja, tiedon eri muotoja ja tiedon tavoittamisen mahdollisuuksia lasten sensitiivisten kokemusten tutkimuksessa.

Nikupeterin ja Laitisen artikkeli painottaa eettisten periaatteiden tärkeyttä tieteellisen tiedon tuotannossa. ”Sensitiivisten kokemusten tutkiminen on juuri nyt erityisen ajankohtaiselta. Perheväkivaltakokemusten rinnalla ovat mielessäni erityisesti pakolaisten tarinat, joista olemme lukeneet erityisesti kaunokirjallisuuden kautta”, pohtii Elina Lahelma. ”Tämän artikkelin metodologisten valintojen soisikin tulevan tutkijoiden lisäksi turvapaikanhakijoiden sekä muiden väkivaltaa ja seksuaalista häirintää kokeneiden lasten ja aikuisten kanssa työskentelevien tietoon.”

Lisäksi kunniamaininnan sai historioitsija Antti Malisen (Tampereen yliopisto) artikkeli Rauhaa rauhattomuuteen: luonnon ja eläinten merkitys vaikeissa oloissa eläneiden lasten elämässä, n. 1945-1960 (Kasvatus & Aika 1/2017).

”Nostamalla esiin kolme artikkelia haluan korostaa Kasvatus & Aika lehden monipuolisuutta teemojen, menetelmien ja teoreettisten lähtökohtien osalta”, toteaa Elina Lahelma.

Kasvatus & Aika on vuodesta 2007 ilmestynyt kasvatuksen historiallis-yhteiskunnallinen julkaisu. Monitieteinen vapaan saatavuuden julkaisu on vakiinnuttanut asemansa kasvatushistorian johtavana kotimaisena tiedejulkaisuna. Lehteä julkaisee Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seura.

Palkitut:

Riikka Hohti (riikka.hohti@gmail.com) ja Tuure Tammi (tuure.tammi@oulu.fi)

Merja Laitinen (merja.laitinen@ulapland.fi) ja Anna Nikupeteri (anna.nikupeteri@ulapland.fi)

Antti Malinen (antti.malinen@uta.fi)

 

Lisätietoja: Kasvatus & Aika https://journal.fi/kasvatusjaaika/

päätoimittaja Kirsi-Maria Hytönen (kirsi-m.hytonen@jyu.fi)