Kasvatus & Ajan teemanumero 3-4/2021 on julkaistu

Kasvatus & Ajan tuhdin tuplateemanumeron (3-4/2021) kirjoituksissa tarkastellaan demokratian ja kasvatuksen suhdetta historian, filosofian, pedagogiikan ja yhteiskunnallisten instituutioiden näkökulmasta. Teksteissä avataan demokratiaan ja kasvatukseen liittyviä peruskysymyksiä yhteisöelämän eri aloilta. Esiin nousee myös ristiriitaisuuksia, kuten oppivelvollisuuskoulussa annettavan demokratiakasvatuksen rinnakkaiselo aikuisten herruutta ylläpitävien rakenteiden kanssa.

Viime aikojen tapahtumat eri puolilta maailmaa osoittavat, kuinka laajalti kansalaiset ovat vieraantuneet kansanvaltaisesta päätöksentekojärjestelmästä. Silloin avautuu väylä propagandalle, jossa kannatusta haetaan tosiasioista irrallisilla iskulauseilla. Häikäilemätön kilpailu äänistä korvaa demokraattisen neuvonpidon. Onko Suomi jo astunut tälle tielle? Tähän kysymykseen teemanumeron kirjoitukset eivät anna yksiselitteistä vastausta. Sen sijaan tarjolla on runsaasti aineksia demokratian perusteita koskevaan pohdiskeluun.

Teemanumeron vierailevina päätoimittajina ovat Risto Ikonen, Juhani Tähtinen ja Jyrki Hilpelä.

Tervetuloa lukemaan! Uusin numero löytyy osoitteesta https://journal.fi/kasvatusjaaika

 

Kasvatus & Aika on kasvatuksen historiallis-yhteiskunnallinen, monitieteinen vapaan saatavuuden lehti. Sitä julkaisee Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seura. Vuodesta 2007 asti ilmestynyt Kasvatus & Aika tunnetaan kasvatushistorian johtavana kotimaisena tiedejulkaisuna.

Otamme jatkuvasti vastaan lehden teemoihin liittyviä artikkeliehdotuksia sekä ehdotuksia teemanumeroiksi. Lähetä artikkeliehdotuksesi kotisivujen kautta (https://journal.fi/kasvatusjaaika) ja teemanumeroideasi suoraan päätoimittajille Henri Pettersson ( henri.pettersson(at)oulu.fi ) ja Essi Jouhki ( essi.k.jouhki(at)jyu.fi ).