Kirjoittajakutsu Aikuiskasvatus-lehteen

Kirjoittajakutsu (huom. pidennetty deadline)

Aikuiskasvatus-tiedelehti hakee kirjoittajia teemanumeroon 2/2021. Teemanumero juhlistaa Sivistystyön vapaus ja vastuu (SVV) -ohjelman kymmenvuotisuutta. Osallistu tieteenalojen rajat ylittävään keskusteluun omalla tekstillä!

Planetaariset kriisit haastavat etsimään uusia ajattelun ja oppimisen toimintatapoja. Miten sivistystyö voisi edistää sosiaalista, taloudellista ja ekologista kestävyyttä? Teemanumerossa keskitytään ekososiaaliseen sivistykseen, jota tarkastellaan planetaarisuuden ja kestävän kehityksen näkökulmista.

Ekososiaalinen sivistys on muutosvoima, jossa yhteisöt luovat yhdessä laajenevan, demokraattisen, kaiken elävän biologista ja kulttuurista monimuotoisuutta kunnioittavan tilan. Työ ja ammatillinen toiminta kuuluvat ekososiaalisen sivistyksen tarkasteluun, sillä ne ovat vahvasti sidoksissa suomalaisen sivistyskäsitteen määrittelyihin. Samalla ne ovat perustavia vapaan sivistystyön identiteetille.

Teemanumeroon etsitään käsikirjoituksia, jotka käsittelevät ekososiaalista sivistystä, planetaarisia kriisejä tai kestävää kehitystä aikuiskasvatuksen ja vapaan sivistystyön kontekstissa.

Tekstit voivat vastata esimerkiksi
• sivistyksen ja vapaan sivistystyön rooliin planetaarisissa kriiseissä ennen, nyt ja tulevaisuudessa
• ekososiaalisen sivistyksen rooliin globaalien haasteiden aikakaudella
• vapaan sivistystyön suhteeseen työhön, talouteen ja ammatteihin.

Käsikirjoituksia pyydetään aikuiskasvatusalan toimijoiden ohella köyhyys-, yhteiskunta-, ilmasto-, ympäristö- sekä media-alan asiantuntijoilta. Toimituskunnassa numerosta vastaa Hanna Toiviainen.

NÄIN TARJOAT KÄSIKIRJOITUSTA TEEMANUMEROON
• Tutustu Aikuiskasvatuksen kirjoittajaohjeisiin
• Mieti erityisesti, miksi käsikirjoituksesi on ajankohtainen juuri nyt ja minkä asian haluat sillä tuoda keskusteluun.
• Lähetä artikkelin käsikirjoitus toimitukseen (terhi.kouvo@kvs.fi)

Lisätiedot: toimituspäällikkö Terhi Kouvo, 0400 396 437, terhi.kouvo@kvs.fi

Tiedeartikkelit tulee toimittaa toimituskunnalle 14.9.2020 mennessä. Näkökulmia ja puheenvuoroja voi toimittaa myös vielä myöhemmin syksyllä.

Aikuiskasvatus-tiedelehden viimeisin julkaisu https://journal.fi/aikuiskasvatus/issue/view/1_2020

sekä kertomus siitä, miten teema syntyy https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/91051/50096