Kirjoituskutsu: Koulu elämässäni -muistelukeruu

Kirjoituskutsu: koulumuistoja 100 vuotta täyttävästä oppivelvollisuuskoulusta

Käynnissä oleva vuosi (2021) on oppivelvollisuuskoulun 100-vuotisjuhlavuosi. Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seura järjestää tämän virstanpylvään saavuttamisen kunniaksi Koulu elämässäni -muistelukeräyksen. Kirjoitusten toivotaan käsittelevän ennen kaikkea oppivelvollisuuskouluihin liittyviä muistoja. Otamme vastaan myös nauhoitettuja koulumuisteluja ja haastatteluja. Muistelut voivat koskea yhtälailla vanhempaa aikaa kuin ihan tuoreitakin asioita. Tekstit voi kirjoittaa hyvin vapaamuotoisesti. Kutsun loppusta löydä't  kuitenkin ohjeistusta kirjoittamisen avuksi. Lisäksi ohjeissa kuvataan aineiston keräämiseen liittyviä tietosuojakysymyksiä ja opastetaan muistelijan ja muisteluun liittyvien perustietojen luovuttamisessa. 

Mitä enemmän erilaisia muisteluita saamme, sen monipuolisemman kuvan voimme muodostaa eri aikakausien oppivelvollisuuskoulusta ja siitä, millaisia merkityksiä ihmiset tälle ovat antaneet ja antavat. Sinunkin muistelusi on tässä suhteessa tärkeä, tartuhan siis kynään tai naputa tekstisi digitaaliseen muotoon. Teksteihin kannattaa liittää valokuvia, kuvathan kertovat usein sellaisiakin asioita, joita sanoilla on vaikea tavoittaa.

Muistelut pyydetään lähettämään sähköpostilla alla mainituille toimittajille, mielellään teksti- ja kuvatiedostoina, mutta muutakin materiaalia otetaan vastaan. Otamme jatkuvasti vastaan tekstejä, toivommekin saavamme niitä jo niin, että voisimme julkaista muistelusivuillamme näitä jo kesällä juhlavuoden kunniaksi, kuitenkin viimeistään 30.10.2021 mennessä.

Lähetetyt koulumuistelut arkistoidaan Suomen kasvatuksen ja koulutuksen seuran arkistoon myöhempää tutkimuskäyttöä varten. Lisäksi laajimmat ja puhuttelevimmat muistelut voidaan julkaista seuran ylläpitämillä Kasvatuksen historian ENSYklopedia -sivuston koulumuistelusivuilla, jos muistelija antaa tähän luvan.

Tutustu keruukutsuun ja kirjoitusohjeisiin

 

Lisätietoja antavat muistelukeruuta organisoivat toimittajat:  

 
 Juhani Tähtinen, sähköposti: juhani.tahtinen@utu.fi
 Mika Perälä, sähköposti: mika.perala@helsinki.fi
 Matti Taneli, sähköposti: mattittaneli@gmail.com