Seuran syyskokous 21.11.2023

Aika: 21.11.2023 klo 17.00
Paikka: Zoom-videoviestintäpalvelussa.

Liitteet:

Kokoukseen osallistumisen edellyttää ilmoittautumista sähköpostitse viimeistään perjantaina 10.11. seuran sihteerille sihteeri@kasvhistseura.fi. Kokous järjestetään etäyhteydellä.

 

Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seuran syyskokous 21.11.2023

1§ Seuran hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen.

2§ Kokous valitsee kokoukselle puheenjohtajan, sihteerin, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

3§ Kokouksen puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

4§ Vahvistetaan kokouksen työjärjestys.

5§ Vahvistetaan seuran toimintasuunnitelma, talousarvio sekä jäsenmaksujen suuruus alkavalle toimintavuodelle.

6§ Valitaan seuran hallitukselle puheenjohtaja, kun hänen toimikautensa päättyy.

7§ Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. Erovuoroiset jäsenet: Sofia Kotilainen, Karoliina Puranen-Impola ja Matti Taneli. Lisäksi Essi Jouhki on ilmoittanut jättävänsä hallituspaikkansa.

8§ Valitaan seuralle toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.

9§ Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

10§ Kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen.