Seuran syyskokous 22.11.2022

Aika: 22.11.2022 klo 17.00

Paikka: Tieteiden talo (Kirkkokatu 6, Helsinki), sali 206 ja etäyhteys Zoom-videoviestintäpalvelussa.

Liitteet:

 

Ohjeet kokoukseen osallistumiseen:

Kokoukseen on mahdollista osallistua joko paikan päällä Tieteiden talolla tai etäyhteydellä. Ilmoittautudu kokoukseen sähköpostitse viimeistään 12.11. seuran sihteerille Essi Jouhkille (essi.k.jouhki@jyu.fi). Ilmoita sähköpostissa nimesi ja osallistutko kokoukseen paikan päällä vai etäyhteydellä. Saat vastausviestinä ohjeet etäyhteydellä osallistumiseen.

-  -  -  -

1 § Seuran hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen.

2 § Kokous valitsee kokoukselle puheenjohtajan, sihteerin, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

3 §Kokouksen puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

4 § Vahvistetaan kokouksen työjärjestys.

5 § Vahvistetaan seuran toimintasuunnitelma, talousarvio sekä jäsenmaksujen suuruus alkavalle toimintavuodelle.

6 § Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.

7 § Valitaan seuralle kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa.

8 § Käsitellään seuran sääntöjen muuttaminen.

 
Hallitus esittää, että sääntöjen seuraaviin pykäliin tehdään muutoksia:
  • § 6 lisätään seuraava teksti: ”Kokous voidaan järjestää myös sähköisiä viestimiä käyttäen joko kokonaan tai osittain.”
  • § 8 kevätkokouksen osalta kohdan 6 teksti muutetaan muotoon ”Esitellään seuran tilinpäätös ja toiminnantarkastajan/tilintarkastajan lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä vastuuvelvollisille.”
  • ja syyskokouksen osalta kohdan 8 teksti muutetaan muotoon ”Valitaan seuralle toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja taikka tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.”
  • § 13 Muutetaan teksti muotoon ”Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja toimintakertomus on annettava toiminnantarkastajalle/tilintarkastajalle viimeistään kuusi viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajan/tilintarkastajan on annettava kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään neljä viikkoa ennen kevätkokousta.”

9 § Kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen.