Vuoden ensimmäinen seminaaritilaisuus 31.1.2023

Lämpimästi tervetuloa Matkaopas lapsuuden historian tutkimukseen -kirjan julkistamistilaisuuteen Helsinkiin SKS:n juhlasaliin tiistaina 31.1.2023 klo 15–17.

Tilaisuudessa kirjan kustantaja ja teoksen toimittajat kertovat Matkaoppaan vaiheista sekä kuullaan professori Pirjo Markkolan kommenttipuheenvuoro. Puheenvuorojen jälkeen Kaisa Vehkalahti (JyU), Sanna Lipkin (OY), Ville Vuolanto (Tuni), Nelli Piattoeva (Tuni) ja Essi Jouhki (JyU) keskustelevat lapsuuden historian tutkimuksen keskeisistä teemoista ja tulevaisuudesta. Tilaisuuden päätteeksi kohotetaan malja uutuuskirjalle.

Tilaisuuteen voi osallistua myös etäyhteydellä. Lisätietoja: https://www.finlit.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumakalenteri/matkaopas-lapsuuden-historian-tutkimukseen-kirjan#.Y6Gi3HZBwQ8

Tilaisuus järjestetään yhteistyössä Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran, Suomen Historiallisen Seuran, Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seuran ja Suomen arkeologisen seuran kanssa.

 

***

 

Matkaopas lapsuuden historian tutkimukseen. Monitieteisiä näkökulmia ja menetelmiä. Toimittaneet Vehkalahti Kaisa, Jouhki Essi, Lipkin Sanna, Sitomaniemi-San Johanna ja Kuokkanen Tiina. Historiallisia Tutkimuksia 288. SKS 2022. Sisällysluettelo

Teos on kauan kaivattu suomenkielinen menetelmäopas lapsuuden historian tutkimukseen. Se toimii oppaana menneisyyden lapsuuden moniääniseen maailmaan, sen aineistoihin, menetelmiin sekä tutkimustraditioihin. Menneisyyden lapsia ja lapsuutta käsittelevää tutkimusta tehdään useilla tieteenaloilla, ja käytetyt käsitteet ja menetelmät vaihtelevat. Teos johdattaa monitieteiseen ja alati kehittyvään tutkimuskenttään sekä sen menetelmällisiin erityispiirteisiin. Samalla se pohtii, miten lapsuuden historian keskeiset lähestymistavat ja kysymyksenasettelut ovat muotoutuneet ja millaisia vaiheita alan historiassa voidaan nähdä.

Teoksen luvut kiinnittyvät muun muassa arkeologiaan, etnologiaan, kasvatustieteisiin, kirjallisuudentutkimukseen, historiantutkimukseen sekä yhteiskuntatieteisiin. Kaikkia kirjoittajia yhdistää kiinnostus lapsuuden monipolviseen historiaan ja sen tulkinnan mahdollisuuksiin.

Teos on avoimesti luettavissa osoitteessa https://doi.org/10.21435/ht.288. Painetun kirjan voi ostaa etuhintaan 24,90 € julkistustilaisuudessa tai tilata SKS:n verkkokaupasta https://kirjat.finlit.fi etukoodilla MATKAOPASLAPSUUDEN.