Vuosikirja 2022 on julkaistu

Koulu ja menneisyys -vuosikirja 2022 on nyt julkaistu!

Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seuran tämänkertainen vuosikirja on yhdistelmä perinteistä ja modernia.

Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seuran tämänkertainen vuosikirja  on  yhdistelmä  perinteistä  ja  modernia. Tässä vuosikirjassa vertaisarvioidut artikkelit katsovat koulutusta vähän harvinaisemmista näkökulmista eli osana valtio- ja aluerakenteen muotoutumista sekä millaisena oppilaan ihastuminen samaa sukupuolta olevaan opettajaan näyttäytyi 1880-luvun tyttökoulussa. Katsauksissa  matkataan  sivistyksen  ajankohtaisuudesta  opintosuunnitelmien,  koulumuistojen  ja  ylioppilaskirjoitusten  kautta  vaikeiden  aiheiden käsittelyyn. Kasvatukseen ja koulutukseen liittyy paljon sensitiivisiä ja eri ihmisille eri tavalla näyttäytyviä elementtejä. Niiden käsittelyssä ja tutkimisessa ollaan vasta alkuvaiheissa, mutta näkökulman tarpeellisuus  on  ilmiselvä. Tilityksissä  puolestaan  kaksi  eri  vaiheissa  olevaa tutkijaa katsoo taaksepäin: miten aikuiskoulutus saikin sekä teoreettisen että käytännöllisen ulottuvuuden, ja toisaalta miltä kasvatuksen ja koulutuksen muutosten pitkä linja näyttää emeritusprofessorin näkökulmasta. Vuosikirjan lopusta löytyy vielä muutaman tärkeän tutkimuksen esittely hyvänä lukuvinkkinä ainepiiristä kiinnostuneille – ja muillekin. 

Uuteen vuosikirjaan voi tutustua osoitteessa: https://journal.fi/koulujamenneisyys

***

Vuosikirjan kirjoitusten pohjalta on aloitettu uusi podcast-sarja, jonka ensimmäisessä osassa Kirsi Ahonen kertoo, miksi aikuiskoulutuksen historia on mielenkiintoista ja tärkeää: https://www.kasvhistseura.fi/julkaisut/koulu-ja-menneisyys/podcast-sarja

Samalta sivulta on kuunneltavissa edellisestä vuosikirjastamme ”Oppivelvollisuus 100 vuotta” tehty podcast osoitteessa: https://soundcloud.com/tiederadio/oppivelvollisuus