VUOSIKIRJAN 2024 KIRJOITTAJAKUTSU

Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seura on vuodesta 1935 lähtien julkaissut vuosikirjaa, jonka nimi on nykyään Koulu ja menneisyys. Vuosikirjalla on vertaisarviointitunnus ja Julkaisufoorumilla luokitus 1. Aikaisemmat vuosikirjat ovat luettavissa Journal.fi -sivustolla ja tilattavissa Tiedekirjasta.

Tervetuloa kirjoittamaan SKKHS:n vuosikirjaan 2024!

Vuosikirjaan 2024 ovat tervetulleita kaikki kirjoitukset, jotka käsittelevät kasvatusta ja koulutusta historiallisesta näkökulmasta, eikä vuosikirjalla ole tällä kertaa erityisteemaa.

Vertaisarvioitu kirjoitus

Mikäli tähtäät kirjoituksellasi vertaisarviointiin, lähetä noin 150 sanan mittainen ehdotuksesi vuosikirjan päätoimittajalle (arto.nevala@uef.fi) viimeistään 18.2.2024. Kirjoittajille ilmoitetaan 26.2.2024 mennessä ehdotuksen hyväksymisestä. Hyväksytyn ja vertaisarviointiin tähtäävän artikkelin tulee olla valmis arvioitavaksi ja ladattuna Journal.fi -sivustolle 30.4.2024 mennessä. Arvioitsijoilta saadun palauteen pohjalta muokattu teksti palautetaan lopullisessa muodossa Journal.fi -sivustolle 4.11.2024 mennessä.

Muut, vertaisarvioimattomat kirjoitukset

Lisäksi tervetulleita ovat muunlaiset kirjoitukset eli katsaukset, puheenvuorot tai muistelut, joita ei vertaisarvioida. Ne voivat silti sisältää lähdeviittauksia ja lähdeluettelon. Ehdotus vertaisarvioimattomaksi tekstiksi pitää lähettää päätoimittajalle (arto.nevala@uef.fi) viimeistään 30.9.2024. Vuosikirjan toimituskunta ilmoittaa hyväksymisestä ja vertaisarvioimattoman kirjoituksen tulee olla lopullisesti valmiita ja ladattuna Journal.fi -sivuostolle 4.11.2024 mennessä.

Vuosikirja ilmestyy joulukuussa 2024. Se julkaistaan avoimena verkossa ja seuran taloudellisen tilanteen salliessa myös painettuna.

Yksityiskohtaiset kirjoitusohjeet löytyvät tästä linkistä: https://journal.fi/koulujamenneisyys/about/submissions

Ota yhteyttä ja kirjoita!

Arto Nevala,

päätoimittaja