Vuosikirja 2001

Koko kansan koulu - 80 vuotta oppivelvollisuutta
Vol 39
Vuosikirjan sivu journal.fi-palvelussa

Suomalaisessa yhteiskunnassa tapahtuneita muutoksia vuosien 1866, 1898 ja 1921 kansakoulun kehittämisen taustana
Aslak
Lindström
15-100
Jaakko
Numminen
101-111
Risto
Parjanne
112-115
Samuli
Apajalahti
116-119
Kirsi
Lindroos
120-126
Martti T.
Kuikka
152-182
Maija
Rask
183-188