Tekstejä alan tutkimusmetodologiasta ja -menetelmistä

Tällä sivulla on kasvatuksen historian tutkimuksen lähtökohtia, olemusta ja historiantutkimuksen menetelmiin liittyviä tekstejä. Näistä osa on kirjoitettu varta vasten näitä sivuja ajatellen. Osa teksteistä on julkaistu aiemmin jossakin muualla. Näiden kirjoitusten julkaisemiseen sivuilla on saatu lupa niiden kirjoittajilta ja tekstien aiemmilta julkaisijoilta. Sivulle otetaan mielellään lisää tekstejä, ota yhteyttä sivun vastuuhenkilöön, yhteystiedot löydät sivujen infoboksista.

 

1. Kasvatuksen historian tutkimus, mistä on oikein kysymys (Juhani Tähtinen)

2. Askel menneisyyteen - Näkökulmia kasvatuksen historialliseen tutkimukseen (Juhani Tähtinen)

3. Kenen historiaa kasvatuksen ja koulutuksen historiassa on kirjoitettu? (Marjatta Rahikainen)

4. Kasvatuksen historian asema uhattuna, (Jukka Rantala)

5. Uuden historian linjauksia (Marjo Nieminen)

6. Mikrohistoria - yksilö haastaa vallanpitäjät (Kirsti Salmi-Niklander)

7. Muistitietotutkimus (Sirkku Rautakilpi)

8. Kerrotuksi tulemisen kaipuu: elämäkerta historiankirjoituksen lajina (Maarit Leskelä-Kärki)

9. Elämäkerta- ja muistitietotutkimuksesta uusia avauksia kasvatuksen historialle (Juhani Tähtinen & Paula Vitie)

10. Historian tutkimus, tutkimusprosessi (Sari Autio-Sarasmo)

11. Historian tutkimus ja lähteet (Nina Hyytiäinen & Juhani Tähtinen)

12. Henkiöhistorian lähteet Anna Makkosen Sinulle-kirjan avulla tarkasteltuna (Jukka Rantala)

13. Kirjeiden kulttuurihistoriaa ja tulkinnan ongelmia (Maarit Leskelä-Kärki)

14. Elokuva tutkimuksen lähteenä (Minna Vuorio-Lehti)

15. Museon monet kasvot (Riitta Oittinen)