Sivuston tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Kasvatuksen historian ENSYklopedian kirjoittajarekisteri

Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seura julkaisee Kasvatuksen historian ENSYklopedia -sivustoa. Seura ylläpitää rekisteriä henkilöistä, jotka ovat allekirjoittaneet julkaisusopimuksen ENSYklopediassa julkaistavasta tekstistä. Henkilörekisterin tarkoituksena on säilyttää kirjoittajatiedot toimituksen ja kirjoittajan välisen yhteydenpidon mahdollistamiseksi sekä tutkimustarpeisiin. Seura käyttää tietoja ENSYklopedian toimitustyön edellyttämään yhteydenpitoon ennen ja jälkeen tekstin julkaisun. Seura voi luovuttaa tietoja kirjallisen hakemuksen perusteella tutkijalle, jonka tutkimuksen aineistona tai lähteenä on ENSYklopediassa julkaistu teksti ja joka haluaa ottaa yhteyttä kirjoittajaan.

Rekisteri sisältää julkaisusopimuksessa mainitut henkilötiedot: kirjoittajan nimen ja sähköposti- tai kotisoitteen tai molemmat sekä ”muistelutekstien” kohdalla lisäksi muistelijan syntymäajan ja puhelinnumeron. Tietojen lähteenä on kyseinen julkaisusopimus tai kirjoittajan myöhempi tiedonanto. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää pääsyä häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä pyytää näitä koskevien tietojen oikaisemista sekä myös päivittää julkaisusopimuksessa tai myöhemmällä tiedonannolla annettuja tietoja. Kirjallisesta pyynnöstä hänellä on myös oikeus vaatia tietonsa poistettavaksi rekisteristä kohtuullisessa ajassa. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteriä säilytetään Kasvatuksen ja koulutuksen historian seuran sähköisessä tietokannassa. Rekisteriin on pääsy tietokannasta vastaavilla seuran jäsenillä sekä ENSYklopedian toimittajilla, jotka toimittavat tiedot rekisteriin. Rekisterissä säilytetään tietoja toistaiseksi tai seuran toiminnan lakkauttamiseen asti. Jos seura siirtää mahdollisen lakkauttamisensa yhteydessä ENSYklopedia-sivuston tekstit tai osan niistä johonkin arkistoon tai julkaistavaksi jonkin toisen julkaisijan alustalle, siirtyvät siirrettävien tekstien kirjoittajien rekisteritiedot tässä yhteydessä kyseisen uuden julkaisijan rekisteriin.    

Rekisterinpitäjä on Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seura. Yhteyshenkilöinä rekisteröidyn oikeuksiin ja velvollisuuksiin liittyvissä asioissa ovat seuran puheenjohtaja sekä ENSYklodia-sivuston vastuutoimittajat.