Viittausohje ENSYklopedian teksteihin

Viittausohje kasvatuksen historian ENSYklopedia-sivuston teksteihin

ENSYklopedian sivuston toimitus suosittaa seuraavia kirjaustapoja, kun viitataan ENSYklopedian sivuilla oleviin teksteihin.

Tekstissä:

Kemppinen (2020/2005)…. (kun kyseessä on uusintajulkaisu)

Salmi-Niklander (2008)…...(kun kyseessä on alkuperäisjulkaisu)

Kirjallisuus- ja lähdeluetteloissa:

Kemppinen, Lauri 2020 [2005] Elämän kolhimat koulu-uudistajat ‒ ajatuksia kasvatusideologian ja elämänkokemusten välisestä yhteydestä. Kasvatuksen historian ENSYklopedia. Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seura.  URL: http://www.kasvhistseura.fi/sites/kasvhistseura.fi/files/artikkelin%20pdf.pdf (luettu xx.xx.xxxx).

Salmi-Niklander, Kirsti 2008. Mikrohistoria - yksilö haastaa vallanpitäjät. Kasvatuksen historian ENSYklopedia. Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seura.   URL http://www.kasvhistseura.fi/julkaisut/kasvatuksen-historian-ensyklopedia/tekstejä-alan-tutkimusmetodologiasta-ja-menetelmistä/6. (luettu xx.xx.xxxx).