C. Arkistoja, kirjastoja ja tietokantoja

"Ensi kertaa arkistossa/kansallisarkisto"

ARKISTOJA JA TIETOKANTOJA

ACRICOLA (Suomen historian lähteitä)

ARKISTOLAITOS (Mm. Suomen kansallisarkiston sivut, maakunta-arkistot yms. linkkejä eri arkistojen kotisivuille)

BIOGRAFIAKESKUS

EDUSKUNNAN KIRJASTO

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSARKISTO

FINLEX (Suomen lait yms.)

FINSKA HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPETS ARKIV/ÅBO AKADEM (Suomen talousseuran arkisto)

Historiallinen sanomalehtikirjasto 1771-1860

KANSALLISARKISTO

Digi/kansallisarkisto (Kansalliskirjaston kokoelmista digitoitu materiaalia - sanomalehtiä, aikakauslehtiä ja pienpainatteita- vapaasti kaikkien käytössä)

KANSAN ARKISTO

KANSANPERINTEEN ARKISTO

KARK-KUVA -ARKISTOPROJEKTI

MUSEOVIRASTO 

MUSIIKKIARKISTO

Portti  (Portti on arkistolaitoksen kehittämä ja ylläpitämä verkkopalvelu, jonka avulla saat neuvoja ja vinkkejä paperimuotoisten sekä jo digitoitujen aineistojen käytöstä. Sisältöä kehitetään ajan mittaan siten, että se auttaa yhä useampien aineistoryhmien käytössä)

RADIOARKISTO

RUOTSIN VALTIO- JA MAAKUNTA-ARKISTOT

SUOMALAISEN KIRJALLISUUDEN SEURA

SUOMEN ELOKUVA-ARKISTO

SUOMEN VALOKUVATAITEEN MUSEO

SUOMEN URHEILUARKISTO (Suomen urheiluarkisto)

SUOMEN YKSITYISTEN OPPIKOULUJEN DIGITAALINEN MATRIKKELI 1872-1977

TAIDEKASVATUKSEN HISTORIA-ARKISTO

TILASTOARKISTO / TILASTOKESKUS

TYÖVÄEN ARKISTO

Vanhan kirjasuomen korpus (Kotimaisten kielten keskus)

Vanhan kirjasuomen sanakirja

Varhaisnykysuomen Korpus (Kotimaisten kielten keskus), autonomia ajan suomenkielisiä julkaisuja ja sanomalehtiä

Vipunen (opetushallinnon tilastopalvelu)

YKSITYISET KESKUSARKISTOT